Paradontopatija je bolest savremenog čoveka. Ako vam je dijagnostikovana, znači da pripadate onoj brojnijoj strani populacije koja pati od neke forme ovog oboljenja. Po definiciji, paradontopatija je bolest potpornog tkiva zuba, koja je progresivne i degenerativne prirode.

Osnovni uzrok parodontopatije je zubni plak nastao usled loše higijene usta i zuba.